Valvojan lausunto

Timo Rapakolla oli visio. Hän halusi järjestää nopeatempoisen, vaativan metsäsuunnistuskilpailun aivan Jukolan viestin alla, ikään kuin viimeisenä virittäytymisharjoituksena ennen suurtapahtumaa. Tämä kirkas ajatus johti siihen, että Lounais-Hämeen Rasti järjesti ensimmäiset "Kännykkäkisat" Jokioisten Saartenkylässä kesäkuussa 1994. Varsin nopeasti kilpailusta tuli sekä kansainvälisten huippujen että rivisuunnistajien suosima. Järjestelyissä panostettiin tinkimättömään laatuun kaikkien tekijöiden suhteen ja osanottajia oli pitkään toista tuhatta. Tästä on sittemmin tultu merkittävästi alaspäin.

Tällä kertaa Forssa Games järjestetään Tammelan Kuuslammilla. Kuten kisapaikan syrjäisyydestä on helppo arvata, maaston valinta on ollut tällä kertaa pääosassa ja siinä on onnistuttu. Käytettävä maasto on samaa maastotyyppiä kuin Fin5-kilpailussa vuonna 2013 (vaativia kallioalueita, joiden väleissä pieniä hiekkakankaita ja soita), mutta merkittävästi parempikulkuista. Aivan muutamia ratoja lukuun ottamatta ratamestarit ovat pystyneet hyödyntämään maaston parhaat osat ja maaston osalta ollaan selvästi huippukisan tasolla. Myös ikääntyvien tarpeet on huomioitu onnistuneesti.

Kartoitustyöstä on vastannut "Kärkölän mies" Harri Hytönen. Työjäljestä päätellen kartta on kehitetty laserkeilausaineiston pohjalta ja sitä on täydennetty maastokäynnein. Tästä järjestelystä johtuen paikoin on havaittavissa sellaisia kohtia, joissa korkeuskäyrä on absoluuttisesti sillä korkeudella, missä sen tulee olla (esimerkiksi 135 metriä merenpinnan yläpuolella), vaikka käyrän siirtäminen pinnanmuotoa paremmin kuvaavaan paikkaan olisi saattanut olla perusteltua. Rastipisteet on valittu siten, että ne ovat yksiselitteisiä ja niiden sijaintitarkkuus on hyvä.

Kuten valvojan lausunnossa aina todetaan, maastossa on paljon rasteja lähekkäin, ja koodin tarkistamista suositellaan. Erityisesti tällaisessa "pikamatkan" kilpailussa tämä kulunut lause onkin paikallaan. Erityisesti vauhdin kasvaessa ratojen loppuosassa virheen mahdollisuus kasvaa selvästi.

Kilpailunvalvojan tehtävien osalta järjestäjä ei ole toimittanut minulle aineistoa ja ratavalvojankin tehtävien osalta toimitettu aineisto on ollut monilta osin puutteellista ja tullut myöhään. Tämän vuoksi en ole pystynyt suorittamaan valvontatyötäni riittävällä huolellisuudella. Kilpailun järjestäjä on osoittanut olevansa kykenevä omatoimisten ratkaisujen etsintään ja näin ollen minunkin on luotettava siihen, että tapahtuma etenee järjestäjän parhaaksi katsomalla tavalla. Suosittelen tutustumaan huolellisesti kilpailuohjeeseen mahdollisten poikkeusjärjestelyjen osalta sekä seuraamaan mahdollista kuulutusta kisapaikalla.

Tervehdyksessään kilpailunjohtaja pahoittelee osanottajamäärien huomattavaa vähenemistä. Kansallisten kilpailijoiden kävijämäärät ovat toki olleet (suurten ikäluokkien ikääntymisenkin vuoksi) laskusuunnassa jo jonkin aikaa. Haastan kuitenkin osallistujat tänä vuonna erityisesti antamaan palautetta järjestäjälle tapahtuman kehittämiseksi, jotta yhä useammat löytäisivät jälleen tiensä takaisin ja "kännykkäkisoista" voisi jälleen tulla keskeinen osa Jukolaan valmistautumista. Palautteenne voi olla toiveita tai odotuksia, ruusuja tai risuja - juuri sellaista, kuin katsotte tarpeelliseksi antaa, ja se voi koskea mitä tahansa osaa järjestelyistä. Muistattehan myös, että pienikin positiivinen palaute voi saada toimitsijan hymyilemään ja pelastaa hänen päivänsä. Ilman iloa ei synny motivaatiota ja ilman motivaatiota ei synny hyvin järjestettyjä kilpailuja.

Janne Seppälä, kilpailun valvoja